Dışişleri Bakanlığı KPSS şartsız personel alacak!

Resmi Gazetede yayınlanan ilana göre; Dışişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere Meslek Memuru alımı yapılacak. Başvurular elektronik ortamda 27 Aralık 2023 – 26 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sınava başvurabilmek için;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvuru için Türk vatandaşı olunduğunu teyid eden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı numarası gereklidir.),

 • 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olanlar),

 • Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;

 1. Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya
 2. Sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi diplomasına sahip olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak gerekmektedir. 
 • Aday Meslek Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen farklı yabancı dil kategorilerinden birinden başvurulabilecektir. Sınavların yapılacağı yabancı diller, 2021, 2022 veya 2023 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış asgari YDS/e-YDS puanları (2024 yılında son başvuru tarihine kadar alınacak YDS/e-YDS puanları da değerlendirmeye alınacaktır), atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik, TestDaF, DSD II, TELC Deutsch, Goethe Institut Sınavı, DELF&DALF, CELI, DELE, TORFL) 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son başvuru tarihine kadar alınan puanların, bahsekonu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

 • ÖSYM’nin “Uluslararası Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri Dokümanı”nda yer almayan “TOEFL Home Edition”, “IELTS”, “PTE Academic Online”, YÖKDİL v.b. sınavlara ait sonuç belgeleri kabul edilmemektedir.

 • İngilizce, Fransızca ve Almanca dışındaki dil kategorilerinden birinden sınava girmek isteyen, ancak sözkonusu dilden YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı ülkelerdeki üniversitelerin ilgili dil ile en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinin işbu ilanın II. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde sayılan bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmaları ve bunu belgelemeleri halinde sınava başvurabilirler. Bahsekonu adaylar, sıralamada YDS/e-YDS ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi aralarındaki sıralamaları lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır.

 • Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/e-YDS veya eşdeğer yabancı dil puanlarına göre veya ilk paragrafta kayıtlı hususlar çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari dil puanına sahip olmak veya yukarıda belirtilen koşullar uyarınca mezuniyet not ortalamasıyla başvuru yapmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir. 

 • Giriş sınavı sonucunda, her bir sınav için belirlenen dil kategorilerinden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, ilan edilen toplam kadro sayısını geçmeyecek şekilde sözkonusu dil kategorilerinde boş kalan kadro sayısı kadar kontenjan diğer dil kategorilerine ilave edilebilir.

 • Adaylar, farklı dil kategorilerinde gerçekleştirilecek Aday Meslek Memurluğu giriş sınavına yalnızca bir dil kategorisinden başvurabileceklerdir.

 • Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara sınav programı ve sınavın yapılacağı adres e-posta ile bildirilecektir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Giriş sınavı başvuruları 27 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 09:00’da başlayacak ve 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, eDevlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için,

 1. Sınava İngilizceden girecek adaylardan, ikinci veya üçüncü bir dilden 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son başvuru tarihine kadar alınmış 80’in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası yabancı dil sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış eşdeğer puanı olanların,

 2. Sınava İngilizce dışındaki dillerden girecek adaylardan, Bakanlıkça yapılacak İngilizce sınavına ilaveten, üçüncü bir yabancı dilden 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son başvuru tarihine kadar alınmış 70’in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından alınmış puanı olanların anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılan başvuru esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x